Componența Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calității 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele membrilor comisiei

Roluri specifice

1.

Chihaia Simona

Responsabil comisie

2.

Spiridonicã Adriana

Membru

3.

Gurzun Mariana

Membru

4.

Chihaia Ionuţ

Lider sindical

5.

Chiperi Dumitru

Resp. Consiliul Local

6.

Cercelariu Mihaela

Resp. Comitetul de părinţi pe şcoală

7.

Andrieşi Iulian

Resp. Consiliul elevilor pe şcoală

© 2022 Școala Gimnazială Cristești. Toate drepturile rezervate.